Projekty


Kaviareň Carmel Café

Kaviareň Carmel café vznikla v roku 2012. Nachádza sa v priestoroch zborového domu Reformovanej cirkvi v Sečovciach. Od roku 2014 je otvorená širokej verejnosti. Konajú sa tu rôzne stretnutia – kultúrne, voľnočasové, či cirkevné.

Otváracia doba:
STREDA až NEDEĽA 14:00 – 20:00


Kapacita kaviarne je 20 – 25 miest.

Súčasťou kaviarne je aj detský kútik, kde sa detičky zabavia, kým si rodičia pri šálke dobrej kávy alebo čaju oddýchnu. Vnútorný priestor kaviarne má hlavnú časť a oddelenú knižnicu, ktorá poskytuje návštevníkom príjemné súkromie s dobrou knihou. V letných mesiacoch je otvorená terasa s malým ihriskom. Tešíme sa na Vašu návštevu a želáme Vám príjemné posedenie.

kava sečovce

detske tabory

Biblické tábory na Borde

Tábory sú biblické, čo znamená, že program a námety hier sa inšpirujú príbehmi z Biblie.

Čím sú biblické tábory iné?

Rôznymi zaujímavými aktivitami (hrami, piesňami, lekciami, tvorivými aj pohybovými aktivitami), ktoré sa snažia priblížiť deťom biblické pravdy. Tak, aby ich mohli viesť a aplikovať vo svojich životoch.

Aktivity s deťmi vyžadujú veľké úsilienasadenie a ochotu mnohých dobrovoľníkov, ktorí svoj čas, námahu a lásku venujú deťom. Nemenej dôležití ako samotné deti sú práve vedúci, s ktorými pracujeme priebežne počas školského roka.

Spoločne chystáme program a plánujeme jednotlivé aktivity, snažíme sa im vytvárať priestor na rast, podporovať ich nadanie a učiť ich vzájomnej spolupatričnosti s inými (deťmi ale aj spoluvedúcimi).

Sme vďační všetkým, ktorí nám v týchto projektoch roky pomáhajú akýmkoľvek spôsobom.


Otvorená ruka

Projektom otvorená ruka chceme podporiť rodiny a deti v našom okolí, ktorí sa dôsledkom rôznych okolností ocitli v ťažkej životnej situácií. Sme presvedčení, že ich príbeh sa nás týka a jeho pokračovanie závisí aj od našich rozhodnutí. Týmto rodinám a deťom poskytujeme v súčasnosti finančnú pomoc.

  • Vďaka rôznym darcom vieme zabezpečiť pravidelný príspevok k nízkemu príjmu rodín, ktoré sú súčasťou kresťanských komunít vo svojom meste a sme si pri nich istí, že tento príspevok bude využitý zmysluplne.
  • Našou zásadou je, že všetky peniaze od darcov musia skončiť na stole týchto rodín. Administratívu projektu pokrývame z iných zdrojov,
  • Pomôžu nám aj jednorázové príspevky, ktoré pomôžu vykryť horšie časy a ponúknuť deťom a rodinám nečakané možnosti (napr. zaplatiť letný tábor pre všetky podporované deti).

Podporiť nás môžete okrem finančného daru aj šírením informácií ohľadom projektu a modlitbou.