O nás

Nezisková organizácia Carmel centrum n.o. je misijnou organizáciou založenou pod reformovaným cirkevným zborom v Sečovciach.


Vizia

Našou víziou je silná kresťanská komunita, ktorá svojou vierou činnou v láske prináša nádej tým, ktorí ju hľadajú a ponúka nezištnú pomoc všetkým, ktorí sa ocitli v núdzi.

Poslanie

  • Podporujeme a organizujeme misijné a diakonické aktivity pre rôzne vekové skupiny ľudí, od najmenších až po seniorov.
  • Poskytujeme pomoc na úrovni sociálnej a duchovnej podpory cez rôzne pravidelné či nepravidelné stretnutia, ale aj priamou podporou núdznym občanom.
  • Vytvárame slobodný a otvorený priestor komunitného centra s kaviarňou v Sečovciach.

Hodnoty

Veríme, že cesta každého jednotlivca ku Kristovi je jedinečná, a preto chceme hľadať spôsoby, ako zrozumiteľne prinášať evanjelium ľudom v ich prirodzenom prostredí.

Veríme, že základným prejavom viery, sú skutky lásky voči ľudom okolo nás, a preto kladieme dôraz na službu v komunite.

Veríme, že každý, kto prichádza slúžiť prináša svoje dary a nadanie, ale aj svoje slabosti, a preto chceme v našej spoločnej práci hľadať jednotu v rozmanitosti.