Kontakt

Carmel centrum n.o.
Námestie sv. Cyrila a Metoda 51,
078 01 Sečovce
IČO: 45747857
DIČ: 2120126822
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK86 7500 0000 0040 2218 8858


Riaditeľka: Ing. Mária Hredzáková, štatutárny zástupca
Kontakt: 0915 363 691

Web: http://carmel.sk
Email: kontakt@carmel.sk
Facebook: https://www.facebook.com/CarmelNo
Instagram: https://www.instagram.com/carmelkaviaren/


Carmel Café – prevádzka vedená na základe živn. oprávnenia č. OU-TV-OZP-2015/009969-2
Ak chcete vedieť viac o prevádzke kaviarne Carmel Café
alebo o pravidelnom programe v kaviarni a v centre,
kontaktujte nás, prosím, na telefónnych číslach:

Silvia Mokrišová (prevádzková vedúca kaviarne)
0908 224 276